Kirkollisten astioiden sakramentti

Katoliset kirkkoisät Tertullianus (160-225 jKr) ja Augustinus (350-430 jKr) räätälöivät aikoinaan kirkolle sakramenttiopin. Kirkkoisä Augustinuksen määritelmän mukaan sakramentti eli mysteerio syntyy siitä, kun henki yhtyy aineeseen. Tämän määritelmän mukaan Jumala on läsnä konkreettisessa armonvälineessä. Sakramentti on nykysuomeksi pyhä toimitus. Sakramentteja nimitetään myös armon välineiksi.

Piteleekö pappi kädessään konkreettista armon välinettä, jossa Jumala on läsnä?

Asuuko Jumala pyhässä astiassa?

Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan herra, ei asu käsillä tehdyissä temppelissä. Apt 17:24 

Jos Hän ei kerran asu edes temppeleissä, kuinka hän saattaisi asua sitten jossain pyhässä astiassa tai kipossa.

Emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen kuvailema. Apt 17:29

Scroll to Top